Welsh Corgi Cardigan
Welsh Corgi Cardigan

VELŠKORGI CARDIGAN

(Welsh Corgi Cardigan)

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 24.06.1987

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 1 ovčáčtí a pastevečtí psi (kromě švýcarských salašnických psů)

Sekce 1 ovčáci

Bez zkoušky z výkonu.

CELKOVÝ VZHLED: stabilní, robustní, pohyblivý, disponovaný k vytrvalosti. Výška v dobrém poměru k délce. Ocas podobný liščímu ohonu, nasazený v linii těla.

CHARAKTERISTIKA: pozorný, aktivní a inteligentní.

POVAHA: pozorný, inteligentní, vyrovnaný, není ani bázlivý ani agresivní.

HLAVA A LEBKA: hlava je tvarem a vzhledem podobná liščí. Lebka je mezi ušima široká a plochá, zužuje se k očím, nad kterými je lehce klenutá. Středně vyvinutý stop. Délka tlamy je v poměru k délce lebky jako tři ku pěti. Tlama se postupně zužuje k nosu, který lehce vyčnívá a v žádném případě není tupý. Spodní čelist je souměrná, silná, ale ne příliš nápadná. Nosní houba černá.

TLAMA / SKUS: silné zuby, nůžkový skus, kde horní řezáky v těsném kontaktu překrývají spodní a zuby jsou kolmo zasazeny v čelistech.

OČI: středně velké, jasné, s přátelským, bystrým, ale ostražitým výrazem, poměrně daleko od sebe posazené, s jasně vykreslenými koutky očí. Barva je nelépe tmavá nebo harmonující s barvou srsti. Okraje očí tmavé. Bledě modré, modré nebo modře skvrnité oči jsou přípustné výlučně u psů barvy blue-merle.

UŠI: vztyčené, poměrně velké v poměru k velikosti psa. Špičky lehce zaoblené, v bázi středně široké a asi 9 cm od sebe vzdálené, nasazené dosti vzadu, takže jejich délka dosáhne při položení ke krku. Jsou nesené tak, že špičky jsou poněkud vně myšlené linie od špičky nosu procházející středem oka.

KRK: svalnatý, v poměru ke stavbě psa dobře vyvinutý, s harmonickým přechodem v šikmo uložené plece.

HRUDNÍ KONČETINY: plece dobře uložené, rameno s nadloktím svírají úhel asi 90°, svalnaté. Lokty přiléhají těsně po stranách hrudního koše. Po celé délce končetin až k tlapkám silná kostra. Končetiny krátké, ale musí ponechat pod trupem dostatek místa. Předloktí lehce klenuté tak, aby odpovídalo zaoblení hrudního koše. Tlapky lehce vybočené.

TRUP: hrudní koš středně široký, s vyznačenou hrudní kostí. Trup poměrně dlouhý a silný, s hlubokým hrudníkem, dobře klenutým hrudním košem a dobře vyznačeným pasem. Rovná hřbetní linie.

PÁNEVNÍ KONČETINY: silné, dobře zaúhlené a postavené, se svalnatými stehny a bérci. Po celé délce končetin až k tlapkám silná kostra. Končetiny krátké. Záprstí v postoji při pohledu ze strany i zezadu kolmé.

TLAPKY: kulaté, uzavřené, dosti velké, se silnými polštářky. Paspárky musí být odstraněny.

OCAS: podobný liščímu ocasu. Nasazený v linii těla, středně dlouhý (dosahující až k zemi nebo téměř k zemi). V postoji nesen nízko, v pohybu může být nesen nad úrovní trupu, ale ne stočený nad hřbetem.

POHYB: volný a aktivní. Lokty jsou uloženy těsně u trupu, ale nejsou ani volné ani příliš těsně přiléhající. Hrudní končetiny, aniž by se příliš silně zvedaly, mají dobrý předkrok, což je v souladu s dobrým posunem pánevních končetin.

OSRSTĚNÍ: krátká nebo středně dlouhá srst, hrubé textury, odolná vůči rozmarům počasí, s dobrou podsadou, nejlépe hladká.

Povolena je každá barva, s nebo bez bílých znaků. Bílá by ale neměla převládat.

VÝŠKA / HMOTNOST: ideální výška v plecích: 30 cm.

Hmotnost odpovídající výšce, přičemž hlavním zájmem je vyvážený celkový vzhled.

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.