archiv PESJKOVÁNÍ.CZ
Cestování se psem. Ilustrační foto

Vzít psa do auta a vyrazit na cesty nejen po Evropě není jen tak. Státní, potažmo evropské normy, jasně definují, za jakých podmínek je možné s psím kamarádem vycestovat. Pokud majitel psa pochybí, hrozí problémy. Mimo jiné i deportace zvířete nebo jeho zadržení.

Cestování se zvířaty upravují normy Evropského Parlamentu a Rady EU. Dovolená se psem se v tomto případě označuje jako neobchodní přesun zvířete do jiné země. Jinými slovy – pokud byste měli v úmyslu zvíře za hranicemi prodat, a nebudete mít potřebná povolení, můžete se snadno dostat do nepříjemných situací.

Se psem musí vycestovat jeho pán, nutností je identifikační doklad, který jasně prokáže, že váš pes je skutečně váš. Pokud by s ním cestoval někdo jiný, vy – jakožto majitel – byste takovou osobu musel zmocnit, aby se zvířetem mohl pohodlně cestovat.

Zajímavostí je, že vycestovat nemůžete s více než pěti psy. Zákaz se ale netýká psů, kteří mají namířeno na soutěže, výstavy nebo sprotovní akce. Nutné je ale potvrzení, že na takovou akci za hranice skutečně míříte. A také je důležité, aby psi byli starší šesti měsíců.

Co se ale stane, když některou z podmínek porušíte?

“Pokud kontroly prováděné příslušnými celními nebo veterinárními orgány odhalí, že zvíře v zájmovém chovu nesplňuje obecné a specifické požadavky EU a požadavky českých právních předpisů, použije příslušný orgán jednu z následujících možností – zvíře odešle zpět do země nebo na území, z něhož bylo odesláno, nebo zvíře izoluje pod úřední kontrolou po dobu nezbytnou pro dosažení souladu se stanovenými podmínkami, nebo
v krajním případě, pokud navrácení zvířete není možné nebo jeho izolace není z praktických důvodů proveditelná, nařídí utracení zvířete v souladu s příslušnými vnitrostátními pravidly týkajícími se ochrany zvířat v zájmovém chovu při usmrcování,” informuje česká Státní veterinární správa.

Cestování se psy v rámci EU

  • Pes musí být označen mikročipem, oznáno je i tetování v případě, že je čitelné a je provedeno před 3.7. 2011, v Chorvatsku tolerují pouze mikročip
  • Pes musí mít vlastní pas
  • Nutností je očkování proti vzteklině
  • Pokud míříte do Velké Británie, Irska, Malty a Finska, musí být psi ošetřeni proti echinokokům, tedy odčerveni