Welsh Corgi Cardigan
Welsh Corgi Cardigan

Rituály našich milovaných psů by vydaly i na knihu. Zastavme se ale u tří věcí, které nás často baví, nebo se na ně přinejmenším rádi diváme.

OTŘEPÁVÁNÍ SE

Psi se otřepávají zpravidla po koupeli nebo procházce. Je to vrozené chování, kterým se snaží osušit a zabránit tomu, aby voda nepronikla až k podsadě.

ZÍVÁNÍ

Když si pes potřebuje zívnout takříkajíc od plic, tlamu otevírá do široka a většinou vydává i charakteristický vysoký skučivý zvuk. Obecně se toto chování vysvětluje jako: “Jsem unavený” nebo “Nudím se. Psi však zívají také v emocionálně vypjatých momentech, které chtějí odlehčit, když jsou si nejistí, rozčílení nebo vystresovaní.

ODDYCHOVÁNÍ

Velký švýcarský salašnický pes

Psi při oddychování rychle dýchají s otevřenou tlamou. Na jedné straně se tím ochlazují, protože při odpařování vzniká chlad, na straně druhé oddychují také při stresu, aby ho tím kompenzovali.